Hvízdalka

"Revitalizace území zchátralého bývalého vojenského areálu na přirozený a atraktivní útvar s převážně rezidenční funkci"

Novinky

 

13. 08. 2015

Obec opět zcela obrací

Stává se již pravidlem, že stanovisko obce nemá žádnou váhu. Sám starosta potvrdil, že obec se nyní na vše zase dívá jinak a dosavadní mnohaleté jednání s obcí o charakteru rezidenčního projektu nemělo absolutně žádný význam.

17. 07. 2014

Podnět k pořízení změny ÚP opět podán

V návaznosti na oznámené zahájení pořizování nového územního plánu byl ze strany investora dne 17. 7. 2014 opětovně podán podnět k pořízení změny týkající se území bývalého vojenského areálu.

24. 02. 2014

Obec pořídí nový územní plán

Zastupitelstvo obce na svém zasedání konaném dne 24.2.2014 rozhodlo o pořízení nového územního plánu...