Čistírna odpadních vod

Problémy s kanalizací trápí Omice už několik let. Dosavadní řešení odvádění odpadních vod je řešením z dlouhodobého hlediska neudržitelným. Omice už několik let plánují rekonstrukci místní čistírny odpadních vod a navýšení její kapacity. Po mnoha dlouhých letech dosáhla obec na dotační příspěvek, i tak však bude muset v rozpočtu sáhnout pro nemalou částku jako svůj příspěvek k celé akci.


Obec i investor se shodují, že připojení nových domů na čističku v současném stavu je prakticky neproveditelné. Investor bude muset napojit vybudované domky až na zrekonstruovanou čističku nebo zvolit vlastní technické řešení v místě výstavby (např. ekologické kořenové čištění).


Pokud obec splní svůj závazek zajištění změny územního plánu, přispěje investor na rekonstrukci čističky. Předpokládaná výše takového příspěvku by byla minimálně 2,5 milionů korun. Napojení nového areálu na zrekonstruovanou čističku by pak proběhlo pouze na náklady investora samotného. Obec by tedy v tomto případě jenom získala. Podobný případ je – “Mýtus: Přetíží se vodovod“.