Co hrozí obci

Neshody, které má už několik let mezi sebou investor a obecní zastupitelstvo, nejsou příjemné pro žádnou stranu.


Investor však od počátku až do současnosti preferuje dohodu. V průběhu času to dokázal několika ústupky a účastí na dalších a dalších jednáních. Nesprávným úředním postupem ze strany obce, porušováním dohod a prodlevami mu však vznikají finanční škody, které sahají do desítek milionů korun. I tak je investor připraven k finální mimosoudní dohodě. Začít stavět je pro něj přijatelnější cesta, než čekat na rozhodnutí soudu a pak trestat za chyby zastupitelů obyčejné obyvatele Omic, kteří na situaci nenesou žádnou vinu.


Obecní zastupitelstvo si v tuto chvíli nad situací “myje ruce“ a zastává zdánlivě neutrální stanovisko “ať tedy rozhodne soud“. - viz Dopis obce Omice investorovi ze dne 9.7.2012


Ve skutečnosti je to ale velký hazard.


Investor, který svůj záměr založil na písemných vyjádřeních obce, nemůže nic jiného než na svém postupu trvat. I pokud by mu soud nedal za pravdu v jedné věci, obec své závazky a vyjádření změnila a odmítla provést tolikrát, že investor akorát zahájí další soudní pře a jednou se spravedlnosti dovolá.


Pokud soudní spor obec prohraje, zadluží se desítkami milionů korun, které nemá k dispozici. V tom případě by Omicím hrozila exekuce. Exekutoři bývají v těchto případech poměrně neúprosní – obce musí kvůli dluhům vypnout například veřejné osvětlení, zavřít školy a školky, zastavit svoz odpadu nebo třeba obecní vodovod. Přísun peněz na regionální rozvoj je omezen, v některých případech úplně zablokován.


Investorovi paradoxně nic tak dramatického nehrozí: nebude-li mu povolena výstavba rodinných domků, bude nucen areál použit k jinému účelu: Například na průmyslovou výstavbu. O záměrech typu úložiště odpadů apod. nemluvě. Je otázka, zda toto je zájmem obce...