Daňové dopady

My všichni občané se určitě můžeme shodnout, že neradi platíme daně. Nicméně daně jsou samozřejmě nějakým způsobem prospěšné, a to hlavně pro obec. Část daní, které obyvatelé odevzdávají, spadá do “kasičky“ obce. Čím více obyvatel obec má, na tím více peněz si logicky může sáhnout.


Když se do Omic přistěhují noví obyvatelé, znamená to, že se do Omic přistěhují i noví platiči daní. Objem finančních prostředků, s nimiž může obec následující roky nakládat, se zvýší. Tento fakt by měl být pro obec velkou motivací.


Nejvíce peněz obce získávají od podnikatelů. Když podnikatel zaplatí daně z příjmu, 30% z této částky jde automaticky do “obecní pokladničky“. S touto sumou obec může nakládat podle svého uvážení – třeba postavit nové dětské hřiště.


Je pravděpodobné, že v Omicích příjmy z daní z příjmu fyzických osob stagnují. Obec je malá a počet místních obyvatel se nezvyšuje. Pokud by nárůst nastal, příjmy obce z daní vzrostou. O kolik přesně se v tuto chvíli nedá říci. Teoreticky by se totiž mohlo stát, že obec spadne do “vyšší kategorie“ a zvýší se i koeficient, podle kterého by obec mohla spadnout do vyšší velikostní kategorie a tak získávat od státu ještě více peněz. Jestli se obec přehoupne do kategorie s vyšším koeficientem může záviset pouze na několika lidech.


Jako příklad, kde se toto stalo, uvádíme graf z urbanizační studie Českého statistického úřadu. Srovnává příjmy z daní na jednoho obyvatele ve čtyřech východočeských obcích. Zatímco v Němčicích se stavělo a počet “místních“ se zvyšoval, ostatní tři obce zůstaly počtem obyvatel více méně stejné. V obci Němčice se nárůst projevil zřetelně. Křivka prudce stoupá a částka, kterou obec může využívat ke svému rozvoji, se radikálně zvyšuje.


graf