K čemu se zavázal investor

Ze strany obce jsou závazky jednoduché: jediné, co musí udělat, je schválit změnu vadného územního plánu ve vojenském areálu a dále umožnit realizaci záměru investora – což zastupitelé ostatně už jednou udělali. Obec svojí liknavostí ve věci porušuje zákon a k nápravě stavu území byla i krajským úřadem opakovaně vyzývána. Takže jde spíše o zastavení obstrukcí.


Co za to na oplátku nabízí občanům Omic investor?


Dle smlouvy o společném postupu: