Mýtus: Dopravní zatížení obce při stavbě

Mýtus:

Obec Omice bude negativně zasažena výstavbou domků, bude trpět několikanásobně zvýšenou prašností a projížděním desítek stavebních vozidel denně. Stavba bude narušovat klid obce a poškodí stávající cesty a silnice.


Fakt:

Rodinné domy se budou stavět postupně. Výstavba areálu se bude odehrávat po malých částech, krok po kroku. Je pravděpodobné, že zástavba celého areálu bude trvat i několik desítek let. V nejpravděpodobnějším případě projede obcí při stavbě 1-2 nákladní vozidla za den. To znamená, že desítky těžkých vozidel denně rozhodně obci nehrozí. Mimo jiné, asfaltová cesta je momentálně využívána například vozidly lesní služby. Vozidla dovážející materiál do areálu by jejich váhu neměla regulérně přesáhnout.


Cesta skrz obec není jedinou možností přístupu k areálu. Pokud by měli místní obyvatelé nějaké výhrady, dá se na místo výstavby dojet i z opačného směru a tak se Omicím úplně vyhnout.