Mýtus: Přetíží se vodovod

Mýtus:

Pokud se v areálu postaví objekty, které budou napojeny na místní vodovod, může se stát, že se systém přetíží.


Fakt:

Pravdou je, že pokud by se okamžitě celý areál napojil na místní rozvod vody tak v jakém stavu je teď, systém by se s velkou pravděpodobností vytížil. 


Argumentace obce o tom, že projekt investora nemůže být realizován kvůli nedostatku pitné vody, je však lichá. Obec ji využívá jen jako záminku. Jedná se o (záměrné?) naprosté zkreslování objektivního stavu, neboť obec sama dlouhodobě problematiku nedostatku pitné vody řešila a již přijala rozhodnutí, na jehož základě (v říjnu roku 2015 ve fázi přípravy projednávání podkladů pro územní řízení) dojde v blízké době k připojení obce na nový velkokapacitní zdroj pitné vody z tzv. Vírského oblastního vodovodu a vybudování nové vodohospodářské infrastruktury včetně nového vodojemu. Obec Omice bude schopna být zásobována pitnou vodou v kapacitně jakkoliv spolehlivém objemu. Tato skutečnost je zastupitelstvu známa, vodovod je naprojektován, realizační firma obstarává potřebná stanoviska. I ve vztahu k Nemofondu starosta Kadela opakovaně konstatoval, že “pitná voda nebude problém“.