Mýtus: Tyto investory již známe

Mýtus:

Tito investoři zde již napáchali mnoho škody, p. Bartoš je příklad osoby, s níž nechceme mít nic společného.


Fakt:

Řada obyvatel obce se díky neinformovanosti ze strany zastupitelstva stále domnívá, že současný vlastník areálu, společnost Nemofond, a.s. má něco společného s vlastníky původními, kteří se prezentovali pod rádoby pěknými projekty REZIDENCE - MORAVSKÉ ZAHRADY nebo jen MORAVSKÉ ZAHRADY.


Skutečnost je zcela opačná, současný investor, společnost Nemofond, vojenský areál odkoupila od těchto společností již v r. 2006 a s bývalými vlastníky nejenže nemá nic společného, ale dokonce s nimi vedla a stále vede celou řadu soudních sporů.


Současný investor nemá nic společného s plány na zástavbu pole mezi vojenským areálem a obcí, nemá nic společného s pány Bartošem, Rakovským a dalšími, kteří neváhali využít jakýchkoliv prostředků k prosazování svých zájmů a to i na úkor občanů obce, které třeba projekt vůbec nezajímal.


Je třeba uvést, že investor tyto osoby neznal ani před tím, než areál koupil a s výjimkou samotné koupě vojenského areálu s nimi nikdy nic nepodnikal.


Neustálé spojování investora s těmito osobami je politováníhodné. Společnost Nemofond se snažila svůj projekt vždy prosazovat standardní cestou jednání s obcí a jejím zastupitelstvem, nikoliv nátlakem na její občany. To jak se k těmto jednáním staví obec, je věc druhá.