Mýtus: Zastaví se okolní pole

Mýtus:

Investor vykoupí polní pozemky kolem vojenského areálu a nechá je zastavit.


Fakt:

Opět zde narážíme na spojování současného investora s plány původních vlastníků vojenského areálu. Ti měli pravděpodobně plány širší, nijak neprodiskutované s obcí.


Společnost Nemofond koupila pouze vojenský areál s cílem jej opravit a využít k funkci bydlení a žádné jiné plány nemá.


Zástavba pole mezi vojenským areálem a obcí Omicím opravdu nehrozí. Společnost Nemofond se ve “smlouvě o společném postupu“ ze dne 17. června 2009 zavázala, že na okolních pozemcích stavit nebude, a nebude ani podporovat stavbu kohokoli dalšího. Společnost se dokonce zavázala, že vyvine aktivitu k tomu, aby nějaké pozemky na těchto polích získala a umožnila je přeměnit / zakonzervovat na veřejnou zeleň dle požadavku zastupitelstva.


Tento závazek není pouze závazkem morálním: výstavba na polních pozemcích by pro investora nebyla ekonomicky výhodná. V jeho nejlepším zájmu naopak je postarat se o klid a spokojenost svých klientů: majitelů nových rodinných domků.


Prostor vojenského areálu zaujímá přibližně jednoprocentní plochu obce Omice, obyvatelé Omic se tedy nemusí bát masivního nárůstu budov v obci.


Konečně jakoukoliv případnou výstavbu v území má vždy v ruce obec – její zastupitelé. Ať toto území vlastní kdokoliv, jen zastupitelé rozhodují o tom, zda lze zemědělské pozemky využít k jiným účelům.