Obec opět zcela obrací

Stává se již pravidlem, že stanovisko obce nemá žádnou váhu. Sám starosta potvrdil, že obec se nyní na vše zase dívá jinak a dosavadní mnohaleté jednání s obcí o charakteru rezidenčního projektu nemělo absolutně žádný význam.

Na uskutečněné schůzce za účasti zástupců obce, zástupců investora a odborných pořizovatelů územního plánu se mělo mimo jiné detailněji probírat navrhované řešení využití areálu. Celá řada jednotlivých dílčích aspektů rezidenčního projektu, s obcí tolikrát diskutovaná, vzala "šmahem" za své, když starosta obce Kadela sdělil, že obec si v areálu nepřeje žádnou rezidenční výstavbu a navrhuje využít areál k rekreačním účelům. Těžkopádná snaha o vysvětlení tohoto naprostého obratu vzala rychle za své v okamžiku, kdy investor navrhl zcela vyloučit dopravu do obce a tím vyřešit nejčastěji vyřčený limit rozvoje ze strany obce. Pan starosta i přes deklaraci několika vstřícných kroků ze strany investora jednoduše sdělil, že "obec změnila názor" a bez ohledu na to, že se technické limity vyřeší, hodlá obec dále postupovat cestou pouze rekreačního využití území. Starosta se tak v podstatě přiznal, že dosavadní argumenty používané obcí byly pouze zástupné. Ze schůzky byl pořízen doslovný zápis, s nímž se mohou informací chtiví seznámit zde.

Bližší detaily tohoto dalšího "kotrmelce" nabízí příslušná část webu.