Obec pořídí nový územní plán

Zastupitelstvo obce na svém zasedání konaném dne 24.2.2014 rozhodlo o pořízení nového územního plánu. Územní plán obce z roku 1999 nevyhovuje platné legislativě. Obce, jejichž území jsou stále regulována územními plány schválenými podle tzv. starého stavebního zákona, jsou v souladu s platným stavebním zákonem povinné pořídit územní plán nový. Současný územní plán pozbude platnosti do konce roku 2020.

Obec si je doufejme této skutečnosti vědoma a pravděpodobně tedy z tohoto důvodu přijala svým usnesením č. 5/2402/14 rozhodnutí, kde schválila pořízení územního plánu nového v návaznosti na ukončení procesu změn č. IV územního plánu současného.

Obec, jež ignoruje výzvy krajského úřadu ve věci nevyhovující územní regulace v oblasti bývalého vojenského areálu, se ústy své starostky přihlásila k této odpovědnosti alespoň formou písemného sdělení, že tento stav bude řešen až v rámci pořizování nového územního plánu. Lze tedy doufat, že minimálně z pohledu investora i dalších subjektů potýkajících se s volným přístupem obce k řešení palčivých problémů v oblasti územního plánu, se začne blýskat na lepší časy...