Podnět k pořízení změny ÚP opět podán

V návaznosti na oznámené zahájení pořizování nového územního plánu byl ze strany investora dne 17. 7. 2014 opětovně podán podnět k pořízení změny týkající se území bývalého vojenského areálu. Investor se opět rozhodl respektovat připomínky obce vyplývající z řady schůzek a konzultací kromě funkce bydlení do podnětu zařadil jak související občanskou vybavenost, tak i plochy pro drobnou výrobu a služby tak, aby celkové využití areálu bylo co nejrozmanitější.

Investor současně plně reflektoval dlouhodobé připomínky obce k dopravnímu řešení příjezdu do areálu a v souladu s návrhem obce! do podnětu k pořízení změny navrhl napojit areál zcela novou komunikací vedenou mimo obec Omice a tvořící v podstatě obchvat obce.