Nemofond

O společnosti

Firma Nemofond, a.s. je společností založenou za účelem revitalizace území zchátralého bývalého vojenského areálu v Omicích s charakteristikami tzv. brownfields na přirozený a atraktivní útvar s převažující funkcí bydlení.


Společnost nabyla území vojenského areálu v r. 2008, a to vkladem ze strany jednoho z jejích rozhodujících investorů, společnosti Milestone Partners, a.s. (blíže viz. www.milestone.cz).
Tým stojící za společností má zkušenosti s realizací projektů výstavby a shodně tak s řízením dalších podnikatelských projektů.

Nemofond je finančně velmi silná společnost. Jen do jejího základního kapitálu vložili vlastníci 55 milionů korun. Společnost nečerpá žádný úvěr a nemá žádné závazky, celý projekt je investován z vlastního kapitálu.