Objektivita zastupitelů

K problematice výstavby ve vojenském areálu se pochopitelně dlouhodobě vyjadřují i samotní zastupitelé. Zda lze jejich přístup hodnotit jako vůči vlastníkovi areálu nestranný a pro občany vyváženě hodnotící kladné a záporné stránky věci, nechť posoudí čtenář sám.


Na stránce chystaný projekt si lze učinit vlastní názor o architektonické zdařilosti připravovaného projektu a porovnat jej s komentáři zastupitelů.


Úryvky z komentářů některých zastupitelů obce:


Při nedávné návštěvě Vysočiny jsem narazil na obec velikosti cca 1/3 Omic a zaujalo mne upravené okolí , nově vybudovaný vodovod . Zapřemýšlel jsem ,kde tato malá obec vzala finanční prostředky na tuto investici. Nikde v okolí jsem neviděl staveniště "satelitu", který by obci přinesl navýšení obyvatel a peníze hodného strýčka "Investora".“

Hájek Luboš, Omický zpravodaj 09/2007Lidé zapomínají na to, co vlastně nezbytně potřebují k životu. Je to jídlo, voda a pak snad už jen teplo. Jídlo i voda se koupí v obchodě, zcela běžná věc, zatím. Je však potřeba si uvědomit, že k tomu, aby se člověk nasytil je potřeba orná půda, lesy, pastviny, aby se člověk napil, potřebuje čistou vodu. Lidé si neváží těchto zdánlivě samozřejmých věcí a staví silnice, dálnice, mosty, tunely, nové domy. Bohužel ,velmi krátkozrace, toto budují na úkor právě zemědělské půdy, prostě se změní nějaký územní plán. Jak jednoduché. Ovšem z čeho budou naše děti a vnukové živi? Dovezou si jídlo a vodu z Číny, to asi těžko. K čemu jim budou silnice a nové domy, když nebudou mít co jíst a pít? Daleká budoucnost? To ne. Stačí se rozhlédnout kolem sebe, přestat se tvářit, že víme vše nejlépe a uvidíme, kam tento svět spěje. Naši předkové stavěli tam, kde byly pro obydlí nejlepší podmínky, kde nebyly škodlivé zóny, kde nehrozily záplavy, kde nefučel celý rok vítr. Dnes se staví tam, kde je nejlevnější pozemek nebo tam, kde se na tom nejvíc vydělá. Levně koupit, draho prodat a říká se tomu obchod a nebo taky byznys. Zde účel světí prostředky.”

Petr Kadela, Omický zpravodaj 09/2007Rozhodujeme za naše děti, vnuky i ty dosud nenarozené. A jestli tomu nerozumíte, běžte se podívat do Popůvek, Moravan a ostatních podobně postižených obcí. Zazvoňte na kterékoliv dveře a zeptejte se, jestli jsou majitelé domku spokojeni?

Oldřich Londýn, Omický zpravodaj 10/2007Přátelé včelaři, kteří ke mně přijíždějí z celé republiky, obdivují naši vesnici a tvrdí, že je to jedno z nejkrásnějších míst, které kdy viděli. Není tudíž divu, že si nikdo z rozumných lidí této vesnice nechce zasvinit okolí obce tzv. podnikatelským barokem. Shrňme si, co by nám výstavba přinesla. Zvýšený provoz vozidel, nové přístupové komunikace (kdo je zaplatí?). Žádný přínos z nových obyvatel, ti by zde měli jenom noclehárnu. Těch příkladů bychom mohli uvést desítky.
Na závěr bych chtěl poprosit pana starostu, že by nepoučitelné mohl zavést do již vybudovaných satelitů. Ať se zeptají obyvatel, jak jsou spokojeni. (Troubsko, Popůvky)
.”

Oldřich Londýn, Omický zpravodaj 11/2007Jsou obce, které mají to štěstí, že se mohou pochlubit nějakou tou památkou. Nedaleko obce se vypíná hrad nebo zámek. K zahození není nějaká ta historická budova a což teprve, když se zde někdo význačný narodil. Toto všechno nás minulo, naštěstí zatím i pseudobarokní stavby v podobě rodinných domků. Čím dražší, tím lepší. Ten poslední příměr mě štve. Představte si, že by majitelé těchto domků chodili všichni do Sokola?!?

Oldřich Londýn, Omický zpravodaj 04/2008Je mi jasné, že to tímto nekončí, ale důležité je, že zastupitelstvo dalo jasně najevo, že zájmy obce a jejích občanů mají přednost před ekonomickými zájmy developerských firem z Prahy.“

Libuše Pličková, starostka, Omický zpravodaj 06/2012Co kdyby přibylo 50 nových rodinných domků??? Stačila by voda pro všechny??? NESTAČILA. V televizi ukazovali vesnice bez vody.“

Oldřich Londýn, Omický zpravodaj 08/2012Jakkoliv respektuji právo Vaší společnosti na informace o činnosti orgánů obce a nečiní mi problém na Vaše požadavky reagovat, musím zároveň konstatovat, že v obci nyní řešíme i podstatně důležitější problematiku, než jsou zájmy soukromého investora.“

Libuše Pličková, starostka, dopis adresovaný společnosti Nemofond, a.s. ze dne 21.8.2012Myslím, že se ve svých článcích docela často zmiňuji o snahách developerů vybudovat v katastrálním území naší obce satelitní město megalomanských rozměrů, kde by bydlelo co nejvíce lidí na mini pozemcích, tedy takové to sídliště naležato za účelem maximalizace zisku developera, kdy pro příklady podobné hrůzostrašné realizace nemusíme chodit daleko (Popůvky, Troubsko, Moravany...).“

Libuše Pličková, starostka, Omický zpravodaj 04/2013