Rekonstrukce obecních nemovitostí

Omice mají v současné době starosti se dvěma objekty. Jedná se o budovu č. p. 225, v níž je místní prodejna potravin; a budovu č. p. 18, která slouží jako Obecní dům.


Prodejna potravin sice stojí na pozemku ve vlastnictví státu, ale samotný objekt je ve vlastnictví třetí osoby. Na dřívější spory s panem Pavlem Rakovským, který neváhal prodejnu pro občany kvůli osobním sporům i uzavřít, si jistě všichni dobře pamatují. Společnost Nemofond a.s. nabídla, že budovu od současného majitele koupí a bezúplatně převede na obec. Pokud by se koupě nezdařila, vlastník by ji prostě neprodal, investor se namísto toho zavázal obci poskytnout částku ve výši nejméně 3,5 milionu korun, s nimiž může obec naložit dle svého uvážení (občanská vybavenost, infrastruktura...) - viz. Smlouva o společném postupu mezi obcí Omice a společností Nemofond.


Dům č. p. 18 měl podle vizí obce sloužit jako takzvaný objekt občanské vybavenosti. Mohlo by v něm být vzdělávací zařízení, sportovní sál nebo kanceláře. K tomu je však třeba rozsáhlé a nákladné rekonstrukce. Investor se na rekonstrukci a přestavbu zavázal poskytnout dar ve výši 2 milionů korun (viz. Smlouva o společném postupu mezi obcí Omice a společností Nemofond). Svoji neochotou plnit podepsané dohody tak zastupitelé připravují obec o možnost bezplatně nabýt majetek značného rozsahu, který by výrazně zvýšil životní úroveň samotných občanů.