Soudní spory

Investor, společnost Nemofond. a.s., nepovažuje soudní jednání za rozumné řešení současné situace. Soud, ať už dopadne jakkoli, přináší v takovýchto případech oběma stranám více nepříjemností, než kladů. Pokud by se problémy vyřešily “přátelskou“ cestou, považoval by to investor za vítězství. Nikoli však svoje – šlo by o vítězství zdravého rozumu.


V průběhu jednání byl investor nucen obec žalovat dvakrát. Poprvé za ušlý zisk, který mu obec způsobila. Tuto žalobu společnost Nemofond a.s. stáhla spolu s podepsáním smlouvy o společném postupu, v domnění, že co se domluvilo a podepsalo, bude platit.


Smlouva o společném postupu z června roku 2009 se zdála být oboustranným rozumným kompromisem. O tři roky později však zastupitelstvo obce dodatečně vyňalo z územního plánu pozemky investora, čímž smlouvu o společném postupu porušilo. Žaloba tak vešla znovu v platnost.


Po výměně několika dopisů starostka obce paní Pličková s investorem přestala komunikovat:


Nepovažuji naše další jednání za jakkoliv prospěšné věci a připojuji se k stanovisku, nechť v této věci definitivně rozhodne soud“ - viz Dopis obce Omice investorovi ze dne 9.7.2012.


Vzhledem k tomu, že po prohraném soudní jednání by obci hrozily vážné existenční problémy a pravděpodobně i exekuce, lze si jen těžko představit “důležitější problematiku“, kterou obec nyní řeší. “V obci nyní řešíme i podstatně důležitější problematiku, než jsou zájmy soukromého investora.“ - viz Dopis obce Omice investorovi ze dne 21.8.2012.